Under de senaste åren har behovet av specialiserad personal i bank- och finanssektorn ökat och störst är efterfrågan på expertisen inom risk och penningtvätt. Anledningen beror på stora skiftningar i branschen.

– Just nu är det så otroligt mycket som händer inom finansbranschen och många stöter på behovet av tjänster som de tidigare inte har behövt anställa, berättar Christian Sylvan, Sales Manager på rekryteringsbyrån Aaron Sprint.

Framför allt är behovet stort av risk officers, risk managers och personer med specialisering inom penningtvätt. För bara några år sedan var begreppet AML, anti-money laundering, något enbart branschmänniskor kände till. Idag tillhör ordet folkmun.

– Vi är på väg mot ett kontantfritt samhälle samtidigt som ekonomisk brottslighet tar sig nya former i snabb takt. Utöver det påverkar givetvis kriget i Ukraina också det rådande läget och efterfrågan på specialister inom risk och penningtvätt, säger Fredrica Appelqvist, konsultchef på Aaron Sprint.

Ju mer nischad personal man är ute efter ju färre kandidater finns det ute på marknaden, desto viktigare blir det att förstå vad de möjliga kandidaterna lockas av. Dessutom finns det både små och medelstora företag som opererar utan HR-avdelning eller med HR-personal och vars primära uppgift inte är att hitta specialistpersonal. Därför har vikten av en långsiktig och specialiserad rekryteringsbyrå aldrig varit större. 

– Som en av landets mest specialiserade rekryteringsbyråer inom risk och penningtvätt kan vi ge en överblick över marknaden, vad som påverkar den, vilka kandidater som är relevanta, vad de behöver, och vad det kommer innebära för kunden, säger Fredrica Appelqvist.

– Vi på Aaron Sprint har alla lång erfarenhet av rådgivning när det kommer till kompetensförsörjning av väldigt smala roller inom bank och finans. För att klara av att göra det måste man vara en specialistbyrå, tillägger rekryteringskonsulten Ellen From.

Behöver du ha hjälp med rekrytering?

Vi hjälper dig med rekrytering och bemanning inom Compliance, AML, Risk, Ekonomi & Finans

Kontakta oss

Ta del av våra andra artiklar och branschnyheter

Se alla inlägg