Vi får en pratstund med vår kollega och AML-konsult, Celine Garsén, som just nu är ute på uppdrag på advokatbyrå som AML-analytiker, och vi pratar bland annat om rollen som konsult inom området och Celine delar med sig utav sina erfarenheter som AML-konsult.

Celine började arbeta som bolånerådgivare på en storbank för ett par år sedan och fick förtroendet om att bli AML-ambassadör. Hon fattade snabbt tycke för ämnet penningtvätt och tyckte det var ett väldigt roligt och spännande område att arbeta med. Jobbet som AML-ambassadör innefattade att vara en rådgivande person till medarbetarna i teamet. Allt från att granska transaktioner och följa flödet av kontantinsatser till vad för dokumentation man ska begära in och varför man begär in dem. Celine arbetade med detta i cirka fyra månader innan hon gick över till att bli koordinator som sekreterare i en beslutskommitté.

Efter cirka tre år på storbank ville Celine gå mot den mer utredande delen som analytiker och var samtidigt nyfiken på konsultvärlden. I december månad 2021 började Celine arbeta som AML konsult hos Aaron Sprint.

Celine berättar mer om själva rollen som konsult-

Det jag uppskattar väldigt mycket i min roll som konsult är att man får se olika typer av arbetsplatser. Genom att vara konsult får man fördjupad förståelse för området och en annan typ av erfarenhet. Du får se så mycket olikheter genom att man går runt på olika bolag. Jag har hunnit med att testa på betaltjänster och advokatbyrå och det är två helt olika verksamheter. Du får bredden men samtidigt djupet inom ämnet.

Hur upplever du att bolag har satt sig in i och förstår vikten av att arbeta med AML?

AML har för bara några år sedan inte haft så stor uppmärksamhet till att ämnet de senaste åren blossat upp rejält där det idag finns en helt annan medvetenhet för penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppläggen blir mer och mer komplicerade och innefattar inte sällan gränsöverskridande verksamhet med flera olika aktörer vilket kan utgöra en större svårighet att följa medlen och skapar därigenom en annan typ av expertis med god kännedom för var riskerna föreligger. Kunskapen behöver således sträcka sig längre än nationell kännedom. Det behövs tillförlitliga och bra program likväl som vi behöver tränade personer som kan analysera den framtagna informationen för att på ett pedagogiskt sätt sammansätta det i en begriplig text. Min upplevelse är att både rekrytering och utredningar i många fall ska gå fort. Jag tror det är viktigt att vi inte springer för fort utan säkerhetsställer att vi har rätt resurser och kompetens för att utföra kvalitativt arbete. Har vi inte det, kan konsekvenserna bli kännbara.

Vad tycker du är det mest stimulerande med att arbeta med AML?

Du nämner stimulerande och det är precis vad det är! Som det ser ut idag behöver det ej se ut imorgon. Man behöver vara up-to-date för vad som händer i världen i kombination med olika typer av upplägg och branscher vilket kan ge en komplexitet som är synnerligen intressant att arbeta med – du vet inte vad du får på ditt bord att arbeta med.

I din konsultroll kan du uppleva att du ofta arbetar i motvind?

Vi finns till för att i huvudsak reducera risken att företaget eller dess medarbetare medverkar eller möjliggör penningtvätt, finansiering av terrorism eller sanktionsöverträdelse. Företag livnär sig på affären och när en rekommendation tillges att inte gå vidare med en affär kan det bli en motvind, men samtidigt minskar risken att begå en lagöverträdelse. Detta kan förstås skapa olika känslor men jag upplever att företag får en bättre förståelse för ämnesområdet och att det finns en lättnad men även tacksamhet att avdelningen finns.

Vad är ditt tips till framtida talanger som vill specialisera sig inom AML?

Först ska man ställa frågan till sig själv vad är jag bra på och vad som intresserar mig? Är man intresserad av analytiskt och utredande arbete finns det flera vägar in och olika områden att arbeta med. Vidare förknippas AML ofta till bankväsendet men det är så mycket mer än bara det. Till exempel bilföretag och valutaväxel, vilka berörs av AML i allra högsta grad. Sedan finns det även flera möjligheter inom myndigheter så som Polismyndigheten eller Skatteverket. Så området är brett med många olika möjligheter

Behöver du ha hjälp med rekrytering?

Vi hjälper dig med rekrytering och bemanning inom Compliance, AML, Risk, Ekonomi & Finans

Kontakta oss

Ta del av våra andra artiklar och branschnyheter

Se alla inlägg